Produktinformation/bilder
Milrab kan ändra eller justera produktinformation och priser utan tidigare förvarning. Sker förändringar som påverkar redan beställda varor kommer kunden att meddelas. Fel i produktinformationen på hemsidan kan i enstaka fall förekomma, då förändringar har skett hos producenten utan att meddela. Milrab är då inte ersättningsansvarig i efterhand.


Betalning
Alla beställningar till privatpersoner betalas i förskott. I de fall där kunden önskar annan betalningsmetod, såsom fördröjd betalning eller avbetalning, skal kontraktet vara signerat och godkänt innan leveransen av varan. För paket som inte hämtas ut tillkommer en avgift på 99 kr + fraktkostnader fram och tillbaka, för att täcka våra ökade kostnader. Obetalda fakturor kommer, efter en varning, att skickas till inkasso.


Faktura
Vid betalning med faktura samarbetar vi med Svea Finans NUF. För att betala med faktura måste du ange ditt personnummer och organisationsnummer, och en kreditupplysning kommer att genomföras. Förutsättningen för att få betala med faktura är bland annat att du är folkbokförd i Sverige och över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Alla fakturor kommer i Svea Finans NUF egendom och befriande betalning sker till Svea Finans NUF. Fakturan har 14 dagars betalningsperiod. Vid sen betalning tillkommer förseningsavgift och ränta. Vid utebliven betalning kommer fakturan att hamna hos inkasso.


Frakt
Vi skickar normalt paketen med Postnord, om inte något annat är avtalat. Om du önskar ett annat fraktsätt för din beställning kan du specificera det vid beställningen. Då tar vi hänsyn till andra önskemål.


Sändning av order
Normal frakttid är 2-5 arbetsdagar, beroende på bostadsort. För varor som inte finns i lager vid beställning, finns information om när den förväntas inkomma i produktbilden i nätbutiken. I dessa fall kommer beställningen att delas upp och fraktkostnad kommer att tillkomma för varje paket.


Priser
Frakten är specificerad i kundvagnen och kommer att variera i förhållande till vikten på varan, var du bor och vilket fraktsätt du önskar. Priserna kan ändras om leverantörens priser förändras eller om det sker förändringar i valutakurser, tullar eller andra avgifter.
Eventuella förändringar eller inställande av betalda beställningar ska ske skriftligt och måste godkännas av Milrab. Kostnader till följd av ändringar eller inställning av beställning betalas av kunden. Vi förbehåller oss rätten att avvika och eller ändra uppgiven leveranstid utan tidigare varsel. Eventuella prisändringar som sker efter beställningstillfället, som inte beror på felaktighet, (se nedan) kan inte fås tillbaka retroaktivt.


Reklamationer
Om kunden hittar ett fel eller brist på varan får denne inom rimlig tid efter det att felet uppdagats meddela säljaren (reklamation). Fristen för att reklamera en artikel är två månader från det att kunden uppdagat felet. Reklamationen måste ske senast två år efter det att kunden tagit emot varan. Om varan, eller delar av den, vid normalt bruk bör hålla betydligt längre än så är reklamationstiden fem år. Om kunden inte reklamerar varan i tid, försvinner rätten att åberopa bristen. Ett fel som visar sig tidigare än sex månader från att kunden tagit emot varan (vanligtvis leveranstidpunkten) kan förmodas ha funnits vid mottagandet av varan.

Fel och brister hos varor kan meddelas muntligt eller skriftligt. På grund av senare bevisning önskar vi ta emot reklamationer skriftligt, genom meddelande till  support@milrab.se
När kunden har hittat ett fel och reklamerat varan innan reklamationstiden har gått ut kan kunden göra följande:

  • Hålla tillbaka köpesumman
  • Under vissa förutsättningar välja mellan lagning eller ny vara.
  • Kräva att köpet hävs, om felet inte är oväsentligt. (Förutsatt att varan är i samma skick och mängd)
  • Kräva ersättning

 

Om säljarens rättning eller nyleverans kommer att medföra att kunden inte kan bruka varan på mer än en vecka (vi tolkar att det räknas från att varan är kvitterad hos Milrab.se) har kunden under vissa förutsättningar rätt att kräva en ersättningsvara för säljaren räkning. Som regel har säljaren inte krav på sig att göra mer än två försök att laga eller ersätta en vara för samma brist.

 

När det inte finns ett fel, kan säljaren bara kräva betalning för undersökning som har varit nödvändig för att avgöra om det finns ett fel, och betalning för reparation av varan, när säljaren uttryckligen har gjort kunden uppmärksam på att denne själv måste stå för dessa kostnader.


Avbeställningar
Vi har hög effektivitet vid skickande av beställningar, så meddela oss snarast vid avbeställning. Ring oss helst på tel. + 46 36 2937166 eller kontakta oss här.


Skador på varan
Om du märker att paketet är skadat redan när du hämtar det på postkontoret, bör du meddela det med en gång. Du kan kontakta oss här.
Om en transportskada uppdagas först när du öppnar paketet bör du genast ta med dig hela paketet tillbaka till postkontoret och fylla i ett skadeformulär. På postkontoret kan de hjälpa dig fylla i ett skadeformulär.

Skadad vara
Vid brister på sålda varor som fanns vid leveranstidpunkten och som inte är köparens fel, har Milrab rätt att för egen kostnad rätta felen eller skicka en ny vara. Efter leverans ska kunden så snart som möjligt göra en undersökning av den levererade varan. Brister ska rapporteras skriftligt senast sju - 7 - veckodagar efter mottagandet av varan. Vid beställning av profilprodukter som till exempel textilier, är det extra viktigt att en komplett översikt över fel eller andra avvikelser rapporteras till oss.
När Milrab gjort rättelser eller en ny leverans kan inte köparen göra ytterligare förändringar.


Ångerrätt
Ångerrätten ger kunden rätt att frångå avtalet (ångerrätt) genom att meddela säljaren senast 14 dagar efter att kunden mottagit varan och de uppgifter som krävs i enlighet med tredje kapitlet i ångerrättslagen är mottaget på ett föreskrivet sätt i ett ångerrättsformulär. Ångerrätten löper ut senast tre månader efter att varan är mottagen eller efter ett år om uppgift om ångerrätt inte är angivet. Fristen anses lyda om ett meddelande är skickat innan tidsfristen har gått ut och på ett sätt som kan anses som försvarligt efter förhållandena. I meddelandet ska kunden ange på vilket sätt varan kommer att returneras. Vid bruk av ångerrätten faller båda parternas plikt att uppfylla avtalet bort. Om någon av parterna har uppfyllt hela eller delar av avtalet ska det återföras. Kunden ska återlämna varan inom rimlig tid. Detta gäller även om kunden inte har fått tillbaka det denne har krävt av säljaren. Säljaren måste betala tillbaka det kunden har betalat senast 14 dagar från det att säljaren mottagit varan eller uthämtningsavin eller att varan finns till förfogande. Om du har ett postgirokonto eller bankkonto bör du lämna kontonummeret. Eventuella kostnader vid retur av varan betalas av kunden, med retursedeln som säljaren skickat, om säljaren har sagt upp eller brutit avtalet eller säljaren enligt avtalet har levererat en ersättningsvara för att den beställda varan inte var tillgänglig. Varor som är skickade genom posten eller självständig frakt ska skickas tillbaka på samma sätt och levereras till säljaren i originalförpackningen och med betald returfrakt. Kunden förpliktigas inte att motta eller lösa in en vara innan den skickas tillbaka till säljaren, utan kan istället betala returkostnaden, och meddela den som levererat varan om att den ska returneras till säljaren. Det är emellertid en förutsättning att kunden meddelar säljaren, inom 14 dagar, att ångerrätten kommer att nyttjas.

Undantag och begränsningar i ångerrätten
Ångerrätten gäller inte om varan inte är tillbakaskickad i samma skick och mängd, och skada eller försämrandet kan skyllas på oaktsamhet eller avsaknad av omsorg från köparens sida. Vidare kan inte ångerrätten brukas för ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram när förseglingen har brutits.


Garanti
Milrab har garanti mot fabrikationsfel i samma tidsspann som varorna har garanti från Milrabs distributörer. Detta är som regel minst ett år och maximalt fem år från leveranstidpunkten. Vid material- eller fabrikationsfel, reparerar eller byter vi varan.
Garantin gäller inte
- Fel som uppstått på grund av onormalt bruk eller yttre påverkan.
- Kostnader för montering/demontering av felaktig vara.
- Kostnader för reparation vid annan verkstad än den som vi har avtal med.
- Resekostnader.
- Eventuella följdskador på grund av den skadade varan.
- Rena slit- och förbrukningsvaror såsom t ex. mus, musmattor, bläckpatroner, tangentbord, m.m. Utöver det följer vi konsumentköplagen.
Vi ansvarar inte för minskade intäkter av näringsverksamhet.


Produktansvarr
Om de sålda varorna har orsakat skada på andra ting, och man inte har brutit mot den säkerhet som är bruklig eller borde kunna förväntas, så är Milrab ersättningsansvarig i den utsträckning som följer.
Andra följdskador ersätts inte.


Force majeur
Om Milrab hindras att leverera eller omleverera eller om leveranserna blir mycket tyngande på grund av en arbetskonflikt eller annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knappa transportmöjligheter, allmän varubrist, inskränkning på bränsle, brist på varor från underleverantörer eller producenter eller på grund av de omständigheter som behandlas i denna punkt, befrias Milrab från allt ansvar vid reklamationstillfället och det krediteras till köpesumman.